test Dostawa - mocbezrecepty.pl

Regulamin

Sprzedawca 

Sprzedawca odpowiedzialny jest za wysyłkę towaru i realizację reklamacji.

Kupujący

Osoba fizyczna, która skorzystała z opcji Kup Teraz/Złóż Zamówienie i zleciła usługę pośrednictwa w zakupie towaru od Sprzedawcy.

Pośrednik

AYN.com.pl, które w imieniu i na rzecz kupującego dokonuje zamówienia towaru od Sprzedawcy.

Przedmiot zamówienia 

Towar zamieszczony na stronie przedmiotu, którego dotyczy opis na tejże stronie.

Pełnomocnictwo 

Zamieszczone w §3 Pełnomocnictwo, udzielane automatycznie przez www.mocbezrecepty dla www.oxfordvitality.com www.vitastore.co.uk, w przypadku skorzystania przez tego Użytkownika z opcji „Złóż Zamówienie” na stronie przedmiotu.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści: 

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: www.mocbezrecepty.pl"

§1 Opis usługi

1. www.mocbezrecepty.pl zobowiązuje się do zamówienia towaru na rzecz kupującego, stającego się importerem towaru w cenie, na którą składają się: koszt towaru powiększony o opłatę za usługę zamówienia towaru na rzecz Kupującego

2.www.mocbezrecepty.pl nie jest importerem Przedmiotu Zamówienia.

3. Środki pieniężne, które zostały przekazane nie stanowią przychodu. Pomniejszone o koszt usługi zostają przekazane Sprzedawcy.

4. www.mocbezrecepty.pl jest wprowadzającym sprzęt w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495). 

5. www.mocbezrecepty.pl świadczy usługi dropshippingowe tylko i wyłącznie na rzecz osób prywatnych.

6. Ponosimy odpowiedzialność za zgodność otrzymanego towaru z opisem umieszczonym na stronie przedmiotu.

7. Wysłanie towaru możliwe jest jedynie na osobę prywatną.

8.Kupujcy wyraża zgodę na przekazanie danych wprowadzonych do formularza dostawy firmie trzeciej która wysyła towar do klienta

§2 Zwroty  

1. Każdemu klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: mocbezrecepty@gmail.com

3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Na zwrot towaru konsument ma 14 dni licząc od dnia wysłania oświadczenia o odstąpienia od umowy. 

4. Towar zwracany jest do siedziby Sprzedawcy.

§3 Postanowienia końcowe

1.Złożenie przez użytkownika www.mocbezrecepty.pl zamówienia poprzez kliknięcie "Złóż zamówienie" oznacza akceptację Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz akceptację niniejszego regulaminu.